Disclaimer

Disclaimer

Aan het onderhoud van deze site besteedt “Groenten en Fruit Frozzies” de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. “Groenten en Fruit Frozzies” draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site van “Groenten en Fruit Frozzies” verwijst.

De grafische voorstellingen, waaronder foto’s, op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van “Groenten en Fruit Frozzies” worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via het contactformulier. Mocht u vragen hebben over diensten, producten of andere zaken die “Groenten en Fruit Frozzies” betreffen dan kunt u die stellen via mail; info@smart-ice.eu.  “Groenten en Fruit Frozzies” streeft ernaar uw vragen binnen twee werkdagen af te handelen. Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. U wordt in dit geval binnen 5 werkdagen geïnformeerd over de verwachte afhandelingstermijn. Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via het bovengenoemde e-mailadres. Deze website wordt onderhouden en beheerd door de afdeling Marketing van “Groenten en Fruit Frozzies”.

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van “Groenten en Fruit Frozzies” zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan “Groenten en Fruit Frozzies” geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt “Groenten en Fruit Frozzies” u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst “Groenten en Fruit Frozzies” u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).